Uvjeti privatnosti

 

Politikom privatnosti Petrić j.d.o.o.. Mažuranićevo šetalište 38, 21000 Split (dalje: Antikvarijat),  štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Osobni podaci:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Antikvarijat, sukladno s politikom privatnosti skuplja sljedeće osobne podatke:

  • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice Antikvarijata (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici )
  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih kontakt obrasca s naše web stranice od strane korisnika, u svrhu prodaje ili otkupa udžbenika, u svrhu postavljanja općih upita, odnosno komunikacije s Antikvarijatom;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno da Antikvariajtu kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

Antikvarijat ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ima Antikvarijat za obradu zakonit interes.

Čuvanje osobnih podataka:

Sve osobne podatke koje Antikvarijat obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Antikvarijat čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Antikvarijat izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da Antikvarijat može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu Antikvarijata i u ograničenjima ovlaštenja Antikvarijata (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima Antikvarijat sudjeluje su:

  • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
  • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

Antikvarijat neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Antikvarijat ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići:

Kolačići koji se koriste na web stranici Antikvarijata se mogu podijeliti na dvije osnovne kategorije:

  • Kolačići koji nam daju uvid u osnovne statističke podatke
  • Kolačići koji nam omogućavaju pokretanje marketinških aktivnosti prema našim web posjetiteljima

Kolačići koji nam daju uvid u statističke podatke su nužni i omogućavaju nam da brojimo promet web stranice i pojedinih njenih segmenata te da prikupljamo određene značajke njenih korisnika (najčešći web preglednik, najčešća rezolucija ekrana, vrijeme zadržavanja na stranicama itd.) na potpuno anoniman način. Ovi statistički podaci nam služe kako bismo unaprijedili korisničko iskustvo na našoj web stranici. Podaci se šalju trećoj strani – Google Analytics servisu, koji u naše ime izvršava njihovu obradu.

Kolačići namijenjeni marketinškim aktivnostima nam omogućavaju da Vas identificiramo u budućnosti isključivo uz korištenje anonimnih parametara i da Vas podsjetimo putem oglasa o našoj ponudi i akcijama. Ovi kolačići šalju Vaše anonimne podatke vanjskim servisima kao što su Google AdWords, Facebook i Instagram – koji ih mogu kombinirati s podacima koje ste im prethodno ostavili tijekom korištenja njihovih usluga, a sve sa ciljem prilagodbe online oglasa Vašim interesima.

Ako ste promijenili mišljenje i odlučili ukloniti kolačiće nakon što ste dali svoju privolu na web stranici Antikvarijata, iste možete ukloniti na sljedeći način:

SIGURNOST

Antikvarijat poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na info@antikvarijat-pharos.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti – pismeno i u skladu s propisima. Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo pristupa do osobnih podataka

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li Antikvarijat vaše podatke te ukoliko to zaista i jest slučaj, također imate pravo zatražiti pristip prema istima.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da Antikvarijat koristi netočne ili nepotpune podatke, odnsono ukoliko želite njihovu izmjenu, kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo do dopune nepotpunih podataka, izmjene te ispravke.

 Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Vaše je osobno pravo zatražiti od Antikvarijat da bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a Antikvarijat mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati

 Pravo na ograničavanje obrade

Vaše je osobno pravo zatražiti od Antikvarijata ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko smatrate da su podaci kojima Antikvarijat raspolaže netočni; ako je obrada protuzakonita, ali ne želite da se vaši podaci brišu već ograničeno koriste, Antikvarijatu Vaši osobni podaci nisu potrebni, međutim potrebni su Vama za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva, podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima;

 Pravo na prijenos podataka

Vaše je osobno pravo primate osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste posredovali Antikvarijatu, u jednostavno upotrebljivoj formi. Nadalje, vaše je osobno pravo te podatke proslijediti trećoj strani, bez ometanja od strane Antikvarijata.

 Pravo na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, osoba ima pravo u bilo kojem trenutku, prigovoriti obradi podataka koji se odnose na nju u svrhu marketinga; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

 Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu:

Vaše je osobno pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

 Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

Ukoliko dođe do kršenja Pravila privatnosti,  Antikvarijat je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, Antikvarijat je obavezan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Pravo na povlačenje privole

Vaše je osobno pravo povući privolu za obrade podataka koje se na istoj temelje, putem mail adrese info@antikvarijat-pharos.hr